Màn hình led trong nhà

-18%
11.500.000 

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Phòng điều khiển / Phòng hội nghị / Trong nhà

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 2.5mm

-22%

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Cửa hàng / Phòng hội nghị / Trong nhà

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 3.0mm

-25%

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Cửa hàng / Phòng hội nghị / Trong nhà

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 4.0mm

Ứng dụng trong ngành: Hội trường / Phòng họp / Trong nhà

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Quảng cáo / Trong nhà / Ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Phòng học / Phòng họp / Trong nhà / Ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm/10.0mm