Màn hình led ngoài trời

-25%

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 4mm

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Quảng cáo / Trong nhà / Ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm

Ứng dụng trong ngành: Sân khấu & Sự kiện / Phòng học / Phòng họp / Trong nhà / Ngoài trời

Khoảng cách điểm ảnh (mm): 2.0mm/2.5mm/3.0mm/4.0mm/5.0mm/10.0mm